Elektronenmicroscopie

Geavanceerde elektronenmicroscopie toegepast op katalytische materialen

Visualisatie van de structuur van katalytische materialen met atomaire precisie, onder operationele omstandigheden en in 3D met geavanceerde elektronenmicroscopische technieken is een van de belangrijkste onderzoeksgebieden binnen MCC en is essentieel om te begrijpen hoe katalysatoren werken. Dit onderzoek wordt geleid door Jessi van der Hoeven en Petra de Jongh.

Wij hebben toegang tot een groot aantal technieken, waaronder in-situ elektronenmicroscopie in vloeistoffen en gassen, elektronentomografie, microscopie met aberratiecorrectie, HAADF-STEM, EDX elementenanalyse, FIB-SEM-tomografie, (cryo-)TEM en SEM. Wij zijn de voornaamste gebruikers van twee elektronenmicroscopen (TalosL120C en TalosF200X) en hebben door samenwerking met het Electron Microscopy Center binnen de Universiteit Utrecht toegang tot een brede selectie aan hoogwaardige transmissie- en scanningelektronenmicroscopen. Daarnaast ontwikkelen wij onze eigen beeldanalysesoftware om onze beelden kwantitatief te analyseren. Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met ons? Neem dan contact op met j.e.s.vanderhoeven@uu.nl of p.e.dejongh@uu.nl.

HAADF-STEM en EDX elementenanalysebeelden voor bimetallische deeltjes.

Van der Hoeven, …, de Jongh et al., Nat. Mater. (2021)

%d bloggers liken dit: